Kontakty

 

Názov: Domov dôchodcov Dolné Saliby

Zriaďovateľ: Obec Dolné Saliby

IČO: 00352527

Poštová adresa:

Domov dôchodcov  Dolné Saliby

Dolné Saliby 786

925 02

 

Telefónne čísla:

riaditeľ: 031/7853212

hlavná sestra: 031/7853154

sociálna pracovníčka: 031/7853046

 

E-mail:

bittovazuzana@dd-dsaliby.sk

kontara@dd-dsaliby.sk

perinova@dd-dsaliby.sk