Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Domov dôchodcov
Dolné Saliby
Alsószeli idősek
otthona
sm-header-line
header-line
slideshow-line

Naše služby

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba: 

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona  448/2008 Z.z. alebo
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Zariadenie pre seniorov poskytuje občanom tieto služby: 

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;
 • sociálne poradenstvo;
 • sociálna rehabilitácia;
 • ošetrovateľská starostlivosť;
 • ubytovanie;
 • stravovanie;
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva;
 • osobné vybavenie;
 • úschova cenných vecí;
 • zabezpečenie záujmovej činnosti (podpora účasti na spoločenskom živote a dianí mimo zariadenia, zabezpečenie duchovnej starostlivosti, spovede, účasť na sv. omši priamo v zariadení, kde je vybudovaná vysvätená kaplnka);
 • zabezpečenie lekárskej starostlivosti, podľa potreby  priamo v domove;
 • rehabilitácia – rehabilitačná miestnosť;
 • ďalšia starostlivosť – sociálno-právne poradenstvo, na požiadanie vybavovanie osobných záležitostí, nákupy;
 • preprava osôb podľa potreby (návšteva zdravotníckych zariadení a iné);
 • pedikúru – na objednávku priamo v domove;
 • kaderníčku – na objednávku priamo v domove. 

Naše služby

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Sociálne siete

facebook

foto-static

Domov dôchodcov Dolné Saliby

Domov dôchodcov sa nachádza v obci Dolné Saliby v okrese Galanta. Zariadenie je začlenené do radovej zástavby obce, nachádza sa v tichom prostredí.
V roku 1984 bol odovzdaný do prevádzky Dom opatrovateľskej služby s kapacitou 12 miest. Nakoľko sa nedali zabezpečiť touto formou všetky sociálne služby, pristúpilo sa k rozšíreniu priestorov – prístavbe. V roku 1989 bola odovzdaná prístavba do celkovej prevádzky s kapacitou 42 miest. Od tej doby zariadenie funguje ako domov dôchodcov a poskytuje komplexnú starostlivosť pre starších občanov. K areálu patrí aj zeleňou upravený dvor s letným oddychovým kútikom a veľká záhrada. Je to zariadenie pre celoročný pobyt s neskôr rozšírenou kapacitou – za pomoci EÚ – v roku 2007 na 58 miest. Občania sú ubytovaní v jedno-, dvoj- a trojposteľových izbách. Veľkou výhodou je, že novopostavená časť je vytvorená priamo pre potreby domova dôchodcov a je kompletne bezbariérová, rovnako ako aj bezprostredné okolie budovy.

Kde nás nájdete

hore