Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Domov dôchodcov
Dolné Saliby
Alsószeli idősek
otthona
sm-header-line
header-line
slideshow-line

Podmienky

Podmienky prijatia do Domova dôchodcov Dolné Saliby

Poskytovanie sociálnej služby, ako i postup prijímania  klientov do zariadenia sociálnych služieb je v zmysle zákona č. 448/2008  o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Občania sú prijímaní do zariadenia na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Písomnú žiadosť o sociálnu službu predloží občan – senior – na predpísanom tlačive – Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – na príslušný obecný alebo mestský úrad v mieste svojho trvalého bydliska.

Na základe lekárskeho posudku vyhotoveného posudkovým lekárom a sociálneho posudku sa vyhotovuje  posudok o odkázanosti  na sociálnu službu.

Po vydaní  „Rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie  sociálnej služby“ a nadobudnutia právoplatnosti si podáva občan „Žiadosť o uzatvorenie  zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ v príslušnom zariadení, podľa druhu služby  na ktorú má vydané rozhodnutie.  V prípade voľného miesta  je občan predvolaný  na prijatie, a je s ním uzatvorená  „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“.

K „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ je potrebné doložiť nasledovné prílohy:

  1. potvrdenie o príjme – Rozhodnutie   Sociálnej poisťovne o druhu a  výške poberaného dôchodku;
  2. doklady o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie o majetku);
  3. právoplatné rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu (kópia lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu;
  4. iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy.

Výška úhrad za poskytované sociálne služby

Výšku úhrad  za poskytované sociálne služby upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Saliby č.1/2009, a to v súlade s platnou právnou úpravou, zákonom číslo 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb

VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,3 kB
Vložené: 15. 8. 2023

O nás

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sociálne siete

facebook

foto-static

Domov dôchodcov Dolné Saliby

Domov dôchodcov sa nachádza v obci Dolné Saliby v okrese Galanta. Zariadenie je začlenené do radovej zástavby obce, nachádza sa v tichom prostredí.
V roku 1984 bol odovzdaný do prevádzky Dom opatrovateľskej služby s kapacitou 12 miest. Nakoľko sa nedali zabezpečiť touto formou všetky sociálne služby, pristúpilo sa k rozšíreniu priestorov – prístavbe. V roku 1989 bola odovzdaná prístavba do celkovej prevádzky s kapacitou 42 miest. Od tej doby zariadenie funguje ako domov dôchodcov a poskytuje komplexnú starostlivosť pre starších občanov. K areálu patrí aj zeleňou upravený dvor s letným oddychovým kútikom a veľká záhrada. Je to zariadenie pre celoročný pobyt s neskôr rozšírenou kapacitou – za pomoci EÚ – v roku 2007 na 58 miest. Občania sú ubytovaní v jedno-, dvoj- a trojposteľových izbách. Veľkou výhodou je, že novopostavená časť je vytvorená priamo pre potreby domova dôchodcov a je kompletne bezbariérová, rovnako ako aj bezprostredné okolie budovy.

Kde nás nájdete

hore